Hvad sker der på Hotellet...
Hvad sker der på Hotellet...

Vi bliver grønnere...

  • Vi bliver grønnere...
01. maj 2015

Hotel Korning Kro gør sit for miljøet...

Ressourcespild er et stort problem for samfundet, både etisk, miljømæssigt og økonomisk. Spildet finder sted i hele værdikæden fra jord til bord, og igen fra bord til jord. Madspild koster danskerne 16 milliarder kroner om året, og der spildes yderligere ressourcer i håndteringen af madaffaldet, hvor kun 23 % af det organiske affald genanvendes. Langt det meste forbrændes, hvilket medfører en uhensigtsmæssig høj udledning af CO2 og tab af værdifulde næringsstoffer.

Hos Hotel Korning Kro er vi stolte af at være en del af det grønne kredsløb. Intet går til spilde, og al vores bio-affald går til en produktion der er baseret på affald og restprodukter. Indsamling og forarbejdning heraf foregår i Dakas forretningsområder, hvor miljø og sikkerhed er i højsædet, og i tråd med selskabets mission ser vi det som en pligt at bevare de naturlige ressourcer og beskytte miljø.'

Lær mere om Refood her..

Del denne nyhed

Skriv en kommentar

bubble